Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
این تعاونی در حال حاضر دارای ۲ پروژه فعال می باشد :
1) پروژه شهيد کاظمي : قرارداد مشارکت در ساخت پروژه ٦٣٠ واحدي شهيد کاظمي با موسسه مالي اعتباري     فرشتگان در دي ماه ١٣٩٢ امضا گرديد و اميد است در مدت زمان تعيين شده آماده تحويل به اعضاء باشد.
۲) پروژه دولت آباد با ۴۰۰ واحد که قرارداد آن ۲۴ ماه می باشد و از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۵ آغاز به کار نموده است .